Als probleembeheerder zijn er slechts twee soorten problemen waarmee u te maken kunt krijgen - problemen die uw volledige servicedesk binnen een paar uur aan de rand van de afgrond brengen en problemen die daar net iets langer voor nodig hebben. En maakt u zich vooral geen zorgen over waarschuwingen vooraf. Die zijn er niet. Alles wat u hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat uw servicedesk steeds optimaal in conditie is en probleemloos werkt.

En dat is precies waar de probleembeheersoftware van Freshservice u bij helpt.

Eenvoudige probleemherkenning

In uw dagelijkse werk moet u de nodige incidenten het hoofd bieden. Extra moeilijkheid daarbij is het herkennen van patronen en vaststellen van de onderliggende problemen. De software voor probleembeheer van Freshservice maakt het u makkelijker. Wanneer een incident aan een configuratie-item (CI) wordt gekoppeld, kunt u in de CI-database naar overeenkomstige incidenten zoeken en problemen al in hun beginfase isoleren. In het ideale geval wordt een probleem zo al gediagnosticeerd nog voordat het een incident veroorzaakt. U kunt steeds nieuwe, geïsoleerde problemen registreren, ze aan incidenten en CI's koppelen en aanvragers op de hoogte brengen.

Freshservice simplifies the problem management process by analyzing and escalating incidents.
Freshservice provides a comprehensive problem analysis that makes it easy for you to diagnose the root cause.
Uitgebreide probleemanalyse

Freshservice vereenvoudigt het probleembeheerproces door een grondige analyse uit te voeren van het probleem zodra u het hebt geregistreerd. Aan de hand van een oorzakenanalyse worden de impact en symptomen van het betreffende probleem onderzocht. De methodische probleemanalyse dient ook als een gedetailleerde tijdlijn van de volledige kwestie die bij een volgend probleem kan worden geraadpleegd. Een korte blik op de probleempagina vertelt u alles wat u moet weten, van gekoppelde incidenten en CI's tot vervaldatums en de oorzaken van de storing.

Snelle en efficiënte oplossingen

Wanneer u eenmaal een oorzakenanalyse hebt uitgevoerd en de kern van het probleem hebt vastgesteld, kunt u aan de slag met een oplossing. Stel op basis van de complexiteit en bedrijfsimpact van het probleem een einddatum in voor het vinden van de oplossing. Zo bent u er zeker van dat elke kwestie op tijd wordt verholpen. Afhankelijk van factoren als kosten van de oplossing en rendement op investeringen (ROI) is het onmiddellijk implementeren van een permanente oplossing niet altijd haalbaar. In dat geval kunt u het beste een tijdelijke oplossing toepassen en die aan alle betrokken klanten meedelen. Voeg deze oplossingen als artikelen toe aan de kennisbank en kies daaruit moeiteloos de beste oplossingen voor de antwoorden die u verzendt.

Attach the right solution to the problem and compile your Knowledge Base
The service desk automation in Freshservice help you save time by automating complex, recurring tasks.
Slimme automatisering voor probleembeheer

Naast het herkennen van problemen en diagnosticeren van kernoorzaken bestaat probleembeheer uit veel alledaagse, steeds terugkerende taken die u maar niet van tafel krijgt. Als u bijvoorbeeld de kernoorzaak van een probleem hebt geïdentificeerd, wilt u die misschien markeren als een bekende fout en moet u alle gerelateerde incidenten de status Gesloten meegeven. En als een oplossing een wijziging behelst die is geïmplementeerd, moet u daarna de gerelateerde problemen en incidenten ook sluiten. Met Freshservice kunnen deze tijdrovende taken echter eenvoudig worden geautomatiseerd, zodat er nauwelijks nog menselijke handelingen aan te pas komen. Door automatisering van uw servicedesk in Freshservice, bijvoorbeeld met de functies Observer en Scenarioautomatisering, voert u deze en andere complexe handelingen uit met een enkele klik op de knop. Zo houdt u tijd over om te doen waar u goed in bent: echte problemen oplossen.